V dnešnom prvom diely nášho nového podcastu v rámci série vedomostí o islame na webe Tauhid.sk, sa budeme baviť s Lukášom Ali Větrovcom na tému zachovania a histórie Koránu.

00:00 Kto je Ali a aké má Islamské vzdelanie?

05:30 Čo je to Korán?

08:19 Ako bol zjavený Korán od Aláha, anjelovi Gabrielovi a prorokovi Mohamedovi?

15:45 Prečo bol Korán zjavovaný po dobu 23 rokov?

23:00 Kto usporiadal verše a kapitoli Koránu?

27:00 Aký je význam zachovania textu Koránu?

30:50 Čo je kľúčom k silnej viere v Islam okrem autenticity Koránu?

33:50 Čo je to plurál majestikus?

35:20 Ako sa spísal prvý Korán a ako bol zostavený do knihžného zväzku Mushaf?

40:50 Ako tretí kalif Uthmán zostavil standardizovaný Korán?

43:20 Aké kontrolné mechanizmy boli implementované pri standardizovaní Koránu aby sa neurobili žiadne chyby? 51:30 Ako sa líšila stará arabština od tej modernej?

1:00:30 Prečo je arabština fastinujúci jazyk?

1:10:45 Prečo je arabský jazyk kľúč k pochopeniu Islamu?

1:14:00 Je vedieť arabský jazyk povinnosťou Moslima?

Budeme radi ak nám napíšete, čo by ste sa radi dozvedeli v ďalších rozhovoroch s kvalifikovanými študentmi Islamu.