Modlitebne na Slovensku

Na Slovensku sa nachádza pár modlitební, v ktorých sa Moslimovia stretávajú počas spoločných piatkových modlitieb, Ramadánu alebo počas bežného dňa.

Bratislava

Türk Camisi

adresa: Šustekova 2688/3, Petržalka

Cordóba

adresa: Obchodná 31, Bratislava

Košice

Al Huda

adresa: Rožňavská 323/10, Košice

Martin

Al Baraka

adresa: Jesenského 27