Praktizovanie Islamu

Návod – Islamská modlitba (Salat)

Návod – Islamská modlitba (Salat)

Aký význam má modlitba Salat? potrebuje našu modlitbu Boh? prečo je táto modlitba jeden z najdôležitejších pilierov Islamu? čo znamená Islam? prečo nie je dovolená kreativita v modlení? prečo je to povinná modlitba? Čo je to “Sunna” a prečo je dôležitá v Islame? Vysvetlenie časov 5x denných modlitieb prečo je…

Read more

Wudu (Video návod v 9 krokoch)

Wudu (Video návod v 9 krokoch)

Čo je to Wudu? Wuḍūʾ je islamská rituálna očista alebo umývanie sa pred modlitbou. Fardh (povinné) úkony Wudu pozostávajú z umývania tváre, rúk a následného utierania hlavy a nôh vodou. Vo videu nižšie si predstavíme návod, ako správne vykonať Wudu pred modlitbou. Celý návod na Wudu je vytvorený v súlade…

Read more