Wudu (OČISTA)

Wuḍūʾ je islamská rituálna očista alebo umývanie sa pred modlitbou.

Fardh (povinné) úkony Wudu pozostávajú z umývania tváre, rúk a následného utierania hlavy a nôh vodou.

Vo videu nižšie si predstavíme návod, ako správne vykonať Wudu v 9 krokoch.

Návod ako správne vykonaŤ Wudu v 9 krokoch (islamská oČista pred modlitbou)